Medemblik

Het Achterom, 1948

Geboren en getogen in het Westfriese Medemblik, hield Jan Geusebroek een speciale plek in zijn hart voor zijn geboortestad (zie ook de zeegezichten). Deze sterke band is wederzijds. Dit bleek al uit exposities in Kasteel Radboud en het Stadhuis in de jaren ’50 en ’80. In 2008 werd hier een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd, toen weer een aantal werken in Medemblik te zien was tijdens de tentoonstelling ‘Cultuurgoed Verleden en Heden’ in de museumruimte van het gebouw De Vier Weeskinderen aan de Torenstraat 13.


De Weduwe Huisjes Medemblik, 1954

Deze unieke expositie van o.a. historische bodemvondsten en talrijke voorwerpen was gerealiseerd door de Oudheidkundige Vereniging ‘Medenblick’.

       

De opening werd verricht door Burgemeester Van Eijk, met een welkomstwoord door Martin Weel. In de Medemblikker Courant verschenen twee artikelen over de tentoonstelling, die op deze pagina zijn opgenomen. Met bijzondere dank aan de redactie van de Medemblikker Courant/De Koggenlander en Idema Grafimedia. Zie de volledige teksten hieronder:

Medemblikker Courant, 24 april 2008 

Burgemeester Van Eijk opent tentoonstelling

 

MEDEMBLIK – Vrijdag 18 april was een bijzondere dag voor de oudheidkundige vereniging ‘Medenblick’. Rond de klok van vier uur verrichtte burgemeester Th. van Eijk de openingshandeling van de tentoonstelling Cultuurgoed Verleden en Heden in de museumruimte van het gebouw De Vier Weeskinderen aan de Torenstraat te Medemblik.

 

Het bestuur van de vereniging en een handjevol genodigden waren aanwezig voor dit heugelijke feit. De burgemeester, die speciaal voor deze gelegenheid in vol ornaat verscheen, opende te tentoonstelling door aan te bellen, waardoor de Medemblikker vlag de naam van de tentoonstelling onthulde.


Burgemeester Van Eijk

In de museumruimte gaf onze burgervader vervolgens aan vereerd te zijn deze officiële handeling te mogen verrichten. “Ik ben onder de indruk van het enthousiasme van de vele vrijwilligers die dit allemaal tot stand hebben gebracht”, aldus de heer van Eijk. De burgemeester, die in het verleden ook al aanwezig was in de zaal bij Brakeboer voor een muntententoonstelling, liet blijken hoe belangrijk hij het vind om oude dingen te herbeleven. “Je moet het verleden kunnen zien, proeven en aanraken. Er zijn nog zoveel dingen bekend, dat moet aan de volgende generatie worden doorgegeven.” Hij sprak dan ook de hoop uit dat de vereniging haar werk op deze manier in de toekomst voort zal zetten.


Voorzitter

Voorzitter Martin Weel geeft in zijn woord van welkom te kennen hoe belangrijk het is het cultuurgoed te bewaren. Hoewel het gebrek aan ruimte in eerste instantie een belemmering leek, is er uiteindelijk toch besloten het probleem ter plekke op te lossen. Na een bezoek aan zustervereniging Twisca te Twisk kwam men in contact met een leverancier van vitrines in Italië. Deze werd bereid gevonden tegen de oude prijs vitrines aan ‘Medenblick’ te leveren. Mede dankzij een gift van een particulier van à 500,- en een bijdrage van een paar duizend euro uit het Prins Bernhardsfonds konden de kasten vervolgens worden aangeschaft.


Weeshuis

Uiteraard was er ook een woord van dank voor Stichting Hervormd Weeshuis. Naast hun jaarlijkse gift stelt de stichting de toch wel heel bijzondere ruimte ter beschikking. Hoe speciaal deze locatie ook is, in feite wordt er nog steeds gekampt met een groot gebrek aan ruimte. Namens het voltallige bestuur spreekt Martin Weel de hoop uit dat er toch snel een grotere locatie wordt gevonden. Met een knipoog naar de aanwezigen zinspeelt hij op het stadhuis, dat misschien in de toekomst gesloten gaat worden. “Het zou toch zonde zijn om daar bijvoorbeeld een supermarkt in te huisvesten”, aldus de voorzitter.


Arendskamer

Er zijn nog vele spullen die niet tentoongesteld kunnen worden vanwege het ruimte probleem. Daarnaast is er nog een speciale collectie waar niets mee gedaan kan worden. In het verleden hebben namelijk een aantal rijke Medemblikkers hun antiek geschonken aan de gemeente, mits deze tentoongesteld zou worden. Vanwege de ruimteproblematiek zijn deze curiosa enige tijd geleden te zien geweest in het Westfries museum te Hoorn. Deze zogenaamde Arendskamer hoort echter natuurlijk in Medemblik thuis. Reden temeer voor de oudheidkundige vereniging om een passende, grotere locatie te bemachtigen.

 

 

Collectie bijzondere Majolica borden; een ware aanwinst


Bijzondere giften

Dat ook vele inwoners van Medemblik de vereniging een warm hart toedragen blijkt wel uit het feit dat er weer hele bijzondere giften zijn gedaan. Voorwerpen uit het museum van Herman Bos, een schenking van dia’s van de heer Wieten en foto’s van mevrouw Struik zijn enkele van deze buitengewone bijdragen. De aankomende tijd zal gebruikt worden om het een en ander uit te zoeken en te etaleren.

Voorzitter Martin Weel betreurt het echter dat ‘Medenblick’ niet heeft kunnen rekenen op een bijdrage uit de cultuurpot van de gemeente, maar maakte meteen handig van de gelegenheid gebruik te lobbyen voor een nieuwe kans. Zo blijkt de huidige verlichting niet te voldoen en de kas leeg te zijn. Wellicht zou een bijdrage uit de gemeentepot de oplossing voor deze problematiek kunnen betekenen.


Opening tentoonstelling

De tentoonstelling is zowel toegankelijk voor bezoekers uit de regio als voor toeristen. “Dat we het niet voor niets doen blijkt wel uit het feit dat de vorige tentoonstelling ruim 500 bezoekers trok”, aldus een enthousiaste heer Weel. Deze keer is de tentoonstelling geopend op de Oud-Hollandse marktdagen en op Florisdag. Indien er groepen zijn die interesse tonen behoort het ook tot de mogelijkheden een dag speciaal voor hen open te gaan. De vereniging is echter nog op zoek naar enkele vrijwilligers voor hand en span diensten.


Medemblikker schilders

De tentoonstelling ‘Cultuurgoed Verleden en Heden’ is in feite een eerbetoon aan twee Medemblikker schilders, namelijk de heer J. Geusebroek en zijn reeds overleden leraar Chris Manshanden. In de expositieruimte zijn dan ook twee kanten ingeruimd voor de bijzondere werken, voornamelijk taferelen uit Medemblik, van deze beiden heren. Een bijzonder woord van welkom was er dan ook voor de heer Geusebroek, die speciaal met zijn vrouw en zoons vanuit Maastricht naar Medemblik was gekomen. De inmiddels op leeftijd zijnde schilder had zelfs nog een speciale verassing voor de oudheidkundige vereniging en haar voorzitter in petto.


Kribbestenen

De heer Geusebroek haalde aan hoe dol Martin Weel altijd was op al zijn gedane vondsten. Met name de spullen gevonden bij de Kribbestenen konden rekenen op de onvolprezen aandacht van de voorzitter. Als blijk van waardering heeft meneer Geusebroek, met behulp van een tekening, een stilleven gemaakt van deze befaamde Kribbestenen. “Ik heb nog even de neiging gehad om er wat spullen tussen te tekenen”, aldus de schilder, “maar ik heb het niet gedaan.” Zowel de originele tekening als het schilderij bood hij vervolgens aan de heer Weel aan.


Geweldig team

Het laatste woord van dank is uiteraard voor de medebestuurders van de oudheidkundige vereniging. Samen vormen zij een geweldig team, waarbinnen ieder zo zijn eigen rol vervult. Na een rondleiding aan de burgemeester en wethouders was het vervolgens tijd om gezamenlijk een kelkje te heffen in de vergaderruimte ter afsluiting van deze bijzondere middag.Voorzitter Martin Weel en burgemeester Van Eijk tijdens de opening

  

© Medemblikker Courant


Medemblikker Courant
, 27 maart 2008

Oudheidkundige Vereniging ‘Medenblick’ komt met interessante expositie

Vereniging naarstig op zoek naar meer expositie ruimte

 

Door Wally Vreijsen.

 

MEDEMBLIK – Het is roeien met de riemen die men heeft. Daar is het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging helemaal van bewust. Opgericht in 1962 en als eerste onderkomen het Waaggebouw op de Kaasmarkt waar plezierig werd samengewerkt met de tweede bewoner, een nieuw leven ingeblazen VVV.
 
Doel van de Vereniging werd zoveel mogelijk cultuurgoed van het verleden en het heden bijeen te brengen en bijeen te houden. En zo nu en dan iedereen te laten zien wat ze in huis hebben. Zoals nu, vanaf vrijdag 18 april aanstaande.
Dan gaat burgemeester Th. van Eijk om 16.00 uur een expositie openen in ‘De Vier Weeskinderen’, Torenstraat 13. Een expositie van gevonden voorwerpen, waaronder vele munten. De beschikbare ruimte is beperkt, toch is er veel te zien. Geusebroek en Manshanden schilderijen, een vitrine vol met dak/trotseerloodjes die voor een groot deel afkomstig zijn van een Medemblikker bedrijf uit 1733 van J. Wit in die tijd een bekend dakwerker, loodgieter en leidekker. Vervolgens hebben  prachtige wandborden en majolica schalen  een plaats gekregen en een apart plekje is ingeruimd met geschonken spulletjes uit het privémuseum van de helaas veel te jong overleden Herman Bos.

de-inrichting-van-de-tentoonstelling-medemblick1

De inrichting van de tentoonstelling Medemblick

Het bestuur wil meer
We waren op bezoek bij het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Medenblick, Een bestuur dat bestaat uit de heren M. Weel voorzitter, A. Laan secretaris, A. Gieling penningmeester, N. Stavenuiter vice voorzitter, M. Koomen bibliothecaris/archivares, A. Pronk conservator en mevrouw T. Huesman coördinatie. Een bestuur dat boordevol ideeën zit maar lang niet alles kan doen van wat ze willen. En daar windt het bestuur geen doekjes om. “De Vereniging zoekt naar een beter, compleet, onderkomen. Zelfs al hebben we momenteel aardig wat ruimte onder beheer. Maar dat werkt niet, een bovenverdieping van het oude Weeshuis die niet toegankelijk is en wat vierkante meters in het bijgebouw ‘De Vier Weeskinderen’. Hier moeten we helaas enig pessimisme laten horen, alle goede initiatieven onzerzijds hebben tot dusver  weinig of niets opgebracht”, zegt Ton Pronk die zijn leven lang met veel plezier aan eeuwenoude monumenten heeft gesleuteld. De Oudheidkundige Vereniging Medemblick heeft zo’n 400 leden. Waaronder vele leden die voor de vereniging allerlei maar vooral ook interessant vrijwilligerswerk doen. “Dat geldt in het bijzonder voor het bestuur dat op zijn minst verdient om eens met man en paard genoemd te worden,” zegt voorzitter M. Weel. Een toch wel zeer tevreden bestuur zo merken we die de expositie als een hoogtepunt in het jaarlijks activiteitenprogramma zien omdat zoiets totstand kan komen door beschikbaar stellen van te exposeren spullen, door schenkingen van wijd en zijd die toch allemaal met Medemblik te maken hebben. En vergeet niet de bodemvondsten uit meerdere randen van Medembikker grond, waar eeuwen een rijke  historie schreven.

Wensen
Vanzelfsprekend komen we in het gesprek terecht  bij het onderwerp ‘Arendskamer’. Er is al heel wat om te doen geweest. Pro memorie vertelt het bestuur dat het prachtige antieke Arends-erfgoed jarenlang in het stadhuis heeft gestaan. Vanwege de fusie van de drie gemeenten zijn, waarom eigenlijk vraagt het bestuur zich af, de antieke spullen van de Arendsfamilie  naar het Westfries Museum in Hoorn gegaan waar tijdelijk een ‘Arendskamer’ werd ingericht. Het bestuur vindt dat de antieke spullen van Arends zo gauw mogelijk terug moeten komen. Maar voor dit prachtig meubilair, zilver etc. mist men momenteel een expositieruimte. De vereniging heeft nog meer opgeslagen liggen dat voor een expositie gebruikt zou kunnen worden.  Maar die is er helaas niet. Het bestuur hoopt nog steeds representatieve ruimte in het stadhuis te krijgen. “We hebben vitrines gekocht met wieltjes eronder, die kunnen gemakkelijk verplaatst worden”, zegt voorzitter Weel gekscherend.
Het wordt tijd om verder te gaan met het inrichten van de expositie, Tijd voor vice-voorzitter N. Stavenuiter om de beeldpresentatie tijdens de expositie in te stellen. En zo heeft iedereen een plaats in het draaiboek. Zo moet er nog het een en ander door secretaris A. Laan verstuurd worden. Uitnodigingen voor 18 april gaan naar burgemeester en wethouders. Een dag later, 19 april, hoopt het bestuur om 11.00 uur de zusterverenigingen te mogen begroeten en ereleden. ’s Middags vanaf 14.00 uur zijn leden welkom. Op zondag 20 april worden om 14.00 uur ook alweer de eigen leden uitgenodigd. Het ligt in de bedoeling om de hele zomer aan te haken aan de vele evenementen zoals o.a. Monumentendag en Romantische Markten op zomerse zaterdagen.

Jan Geusebroek  met de Weduwe Huisjes
 
© Medemblikker Courant
Advertentie

4 Reacties to “Medemblik”

 1. Bert Says:

  Mooie toevoeging,
  heel goed deze activiteit van jullie,
  groet Bert

 2. Ben Dijkhuis Says:

  Beste Jan Geusebroek,
  Voor mijn website over de dwangburchten van West-Friesland, wil ik graag een afbeelding plaatsen van uw schilderij van kasteel Radboud, naar Nicolaas Bastert. Dit schilderij heeft u in 1947 gemaakt. Het werk is in het bezit van fam. Bakker (van de voormalige kasteelbewoners).

  De website is niet commercieel. Verder verneem ik de kosten voor deze publicatie van u. De URL waar de afbeelding moet komen (er is plaats gemaakt): http://home.planet.nl/~dijkh287/kastelen/medembl/19restaur.htm#top
  Kunt u mij even terugmailen, dan zal ik u een foto ervan toesturen.

  Met vriendelijke groet,

  Ben Dijkhuis
  Medemblik

 3. pnm van oerle Says:

  Geachte vereniging, gaarne zou ik iets meer willen weten van de kunstschilder C H Manshande. Dit omdat ik in het bezit ben van een schilderij van deze en er toevallig achter kwam waar hij werkzaam is geweest. Gaarne enigerlei informatie zou ik zeer op prijs stellen. Met vriendelijke groet, hoogachtend, PNM van Oerle, Artezielaan11, 4871 AC, Etten Leur. Tel 076 5014362 of 0613353455

  • Ton Gieling Says:

   Geachte heer/mevrouw,

   Toevallig kwam ik uw vraag d.d. 17.7.2010 tegen op de site van Jan Geusebroek waarin u informatie vraagt omtrent de schilder Chris Manshande.
   Ik zit in het bestuur van een historische vereniging in Medemblik en zal mijn best doen om wat informatie voor u te verzamelen.
   Ik hou u op de hoogte.
   Heeft u toevallig een digitale afbeelding van het schilderij.
   Ik hoor ook graag van u.

   Met vriendelijke groet
   Ton Gieling
   atn.gieling@quicknet.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: